University of Hyogo School of Science

Introduction for School of Science

Introduction for School of Science

Introduction for School of Science

Introduction for School of Science

Laboratories of Department of Life Science

Laboratories Professor Associate Professor Assistant Professor
Molecular Biomechanics Toru Yoshihisa Seiji Sonobe Etsuo Yokota
Protein Crystallography Yoshiki Higuchi Naoki Shibata Koji Nishikawa
Spectroscopy Minoru Kubo Sachiko Yanagisawa Daichi Yamada
Cellular Structural Physiology Atsuo Miyazawa Yasuhiro Kashino Yuri Nishino
Regeneration Biology Yoshihiko Umesono Makoto Mochii Hidefumi Orii
Cellular Regulation Yoshitugu Shiro Kazumasa Muramoto Hitomi Sawai
Cell and Molecular Biology Izumi Oinuma Fumiko Hirose Hironobu Kitagawa
Biological Information Kouhei Hatta Masataka Nikaido Masashi Nakagawa
Biological Signaling Hideo Nishitani Yasushi Shiomi Akiyo Hayashi
Biochemistry Masao Sakaguchi Yoshikazu Emi Hidenobu Fujita 
Molecular Biochemistry Hiderou Yoshida Kanae Sasaki
Earth Sciences Tada-nori Goto Kenji Hagiya Atushi Goto
Plant Cell and Developmental Biology Yoshinobu Mineyuki Daisuke Yamauchi Tomonori Nakai
Global Tectonics Tada-nori Goto   Atushi Goto
Structural Cell Pysiology Tsunehiro Mizushima
Theoretical Research for Protein Masaru Tateno
       
Biomaterial Center Director:Yoshihiko Umesono  
Isotope Center Director: Hideo Nishitani