University of Hyogo School of Science

Introduction for Faculty of Science

Introduction for Faculty of Science

Introduction for Faculty of Science

Intoroduction for Faculty of Science

Department of Life Science

Laboratories Professor Associate Professor Assistant Professor
Molecular Biomechanics Toru Yoshihisa Seiji Sonobe Etsuo Yokota
Protein Crystallography Yoshiki Higuchi Naoki Shibata Koji Nishikawa
Spectroscopy Takashi Ogura Sachiko Yanagisawa  
Cellular Structural Physiology Atsuo Miyazawa Yasuhiro Kashino Yori Nisino
Regeneration Biology Yoshihiko Umesono Makoto Mochii Hidefumi Orii
Cellular Regulation Yoshitugu Shiro Kazumasa Muramoto Hitomi Sawai
Cell and Molecular Biology Izumi Oinuma Fumiko Hirose  
Biological Information Kouhei Hatta   Masashi Nakagawa
Masataka Nikaido
Biological Signaling Hideo Nishitani Yasushi Shiomi Akiyo Hayashi
Biochemistry Masao Sakaguchi Yoshikazu Emi Yuichiro Kida 
Molecular Biochemistry Hiderou Yoshida Sadao Wakabayashi Mai Taniguchi
Earth Sciences Hiroki Sato  Kenji Hagiya Atushi Goto
Plant Cell and Developmental Biology Yoshinobu Mineyuki Daisuke Yamauchi Tomonori Nakai
Global Tectonics Hiroki Satoh   Atushi Goto
Structural Cell Pysiology Tsunehiro Mizushima
Theoretical Research for Protein Masaru Tateno
       
Biomaterial Center Director:Hideo Nishitani  
Isotope Center Director:Toru Yoshihisa