University of Hyogo School of Science

Introduction for School of Science

Introduction for School of Science

Introduction for School of Science

Introduction for School of Science

Laboratories of Department of Life Science

Laboratories Professor Associate Professor Assistant Professor
Molecular Biomechanics Toru Yoshihisa Seiji Sonobe Etsuo Yokota
Protein Crystallography Yoshiki Higuchi Naoki Shibata Koji Nishikawa
Spectroscopy Sachiko Yanagisawa  
Cellular Structural Physiology Atsuo Miyazawa Yasuhiro Kashino Yuri Nishino
Regeneration Biology Yoshihiko Umesono Makoto Mochii Hidefumi Orii
Cellular Regulation Yoshitugu Shiro Kazumasa Muramoto Hitomi Sawai
Cell and Molecular Biology Izumi Oinuma Fumiko Hirose Hironobu Kitagawa
Biological Information Kouhei Hatta   Masashi Nakagawa
Masataka Nikaido
Biological Signaling Hideo Nishitani Yasushi Shiomi Akiyo Hayashi
Biochemistry Masao Sakaguchi Yoshikazu Emi Hidenobu Fujita 
Molecular Biochemistry Hiderou Yoshida Sadao Wakabayashi Kanae Sasaki
Earth Sciences Hiroki Satoh Kenji Hagiya Atushi Goto
Plant Cell and Developmental Biology Yoshinobu Mineyuki Daisuke Yamauchi Tomonori Nakai
Global Tectonics Hiroki Satoh   Atushi Goto
Structural Cell Pysiology Tsunehiro Mizushima
Theoretical Research for Protein Masaru Tateno
       
Biomaterial Center Director:Hideo Nishitani  
Isotope Center Director: Toru Yoshihisa